24.9.2017 - CAC Komárom(HU)

V tento chladný septembrový deň sme sa zúčastnili maďarskej národnej výstavy v neďalekom Komárome. Naša Sugarka sa krásne prezentovala v triede mladých a získala 1. miesto – Výborná 1, HPJ. Týmto splnila podmienky pre udelenie titulu „Maďarský junior šampión“ vo veku 12 mesiacov. Tešíme sa o to viac, že Sugarka je na výstavách vždy radostná a miluje všetko okolo seba 

X´SUGAR Queen´s joy – Excellent 1, HPJ
Sugar is fulfilled conditions for „Hungarion junior champion“. Congrats our dear Sugar 