19.2.2017 - CAC Bratislava (SK)

19.2.2017 CAC Bratislava (SK), judge: Jana Janek, SK
V tento deň sme sa zúčastnili Národnej výstavy psov v bratislavskej Inchebe, kde si Sugarka vybojovala nádherné 1. miesto a týmto splnila podmienky pre udelenie titulu „Slovenský šampión šteniat“ vo veku 5 mesiacov.

X´SUGAR Queen´s joy – Very promising 1 (minor puppy)
Sugar is fulfilled conditions for „Slovak puppy champion“