10.-11. 2. 2018 CACIB Nitra

Výstavnú sezónu sme zahájili v Nitre na medzinárodnej výstave psov, kde sme mali prihlásenú našu Sugarku prvýkrát v triede pracovnej. V sobotu vo veľmi silnej konkurencii zo 7 sučiek vyhrala svoju triedu s ocenením Výborná 1, CAC, čím splnila podmienky pre udelenie titulu Slovenský šampión krásy mladých. Je to jej tretí dokončený šampionát vo veku 17 mesiacov. Sugarka si výstavy a predvádzanie v kruhu naozaj užíva, o to sa z jej úspechov viac tešíme. V nedeľu sa jej darilo takisto a znovu vyhrala svoju triedu s ocenením Výborná 1, CAC. V Sobotu mala na výstave priemiéru Dorinkina dcéra a Queenkyna sestra - ICE CREAM Amazing love (Huncut), ktorá sa predviedla v triede mladých vo veku 10 mesiacov a získala ocenenie Výborná 4. Ďakujeme jej majiteľom za starostlivosť a peknú prípravu na výstavu, už len doladiť maličkosti :) V sobotu bola rozhodkyňa p. Jana Janek a v nedeľu p. Viera Vítková. Na fotke tentoraz naša Queenka, ktorá nás sprevádzala na výstave celý víkend. Ďakujeme našim priateľom za krásne strávený víkend a všetku pomoc.

X´SUGAR Queen´s joy in working class:
10.2.2018 - Excellent 1, CAC (j: Jana Janek, SK) she is fulfilled conditions for
Slovak junior champion 
11.2.2018 - Excellent 1, CAC (j: Viera Vítková, SK)